Cursuri de initiere, calificare, recalificare si perfectionare pentru someri

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures (AJOFM-MM) organizeaza, gratuit, cursuri de initiere, calificare/recalificare si perfectionare pentru someri si la cererea agentilor economici.

Persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunostintelor teoretice si practice ale unei noi meserii care sa le mareasca sansele ocuparii. ANOFM va organiza cursuri de pregatire profesionala a somerilor, in functie de cerintele pe piata muncii sau la cererea agentilor economici. Acestea vor fi organizate dupa o fundamentare riguroasa, criteriile fiind necesitatea si eficienta. De asemenea va trebui sa se asigure un grad de incadrare in munca a absolventilor de cel putin 50% in urmatoarele 12 luni.

Structura serviciilor de calificare/recalificare porneste de la cursuri de nivel mediu: bucatar, ospatar, dulgher-timplar-parchetar, lucrator in cultura plantelor, zidar-pietrar-tencuitor, baby sitter, lucrator in structurii pentru constructii, patiser, frizer-manichiurist, coafor, confectioneri circuite imprimate, agent paza si ordine, operator calculator, dar si de nivel avansat: administrator pensiune turistica, cosmetician, designer pagini Web, dar ofera si servicii si consultanta in domenii precum initierea in termenii de baza ai economiei de piata sau cursuri de pregatire pentru crearea de intreprinderi mici.

Pentru a ajunge, insa, efectiv la potentialii lor beneficiari, somerii, aceste servicii, ale caror costuri sunt suportate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, sunt organizate pe plan local prin AJOFM-CJFPA Maramures. Pentru perioada de instruire, care poate fi de cel mult noua luni, AJOFM asigura cheltuielile cu personalul didactic si administrativ, chiriile pentru spatiile in care se desfasoara cursurile si costurile materialelor consumabile folosite in cadrul cursurilor.

 

LISTA OCUPATIILOR PENTRU CARE AJOFM MARAMURES ESTE AUTORIZAT SA ORGANIZEZE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADULTI
 
ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA - 5 LUNI LIMBA GERMANA - 1 LUNA , initiere
BUCATAR - 5 LUNI LIMBA ENGLEZA - 1 LUNA , initiere
BABY SITTER - 2,5 LUNI LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII - 2,5 LUNI
CAMERISTA HOTEL - 2,5 LUNI LUCRATOR IN COMERT - 2,5 LUNI
DESIGNER PAGINI WEB - 2 LUNI LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR - 2,5 LUNI
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR - 5 LUNI LUCRATOR IN STRUCTURI pt. CONSTRUCTII - 2,5 LUNI
INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU - 2,5 LUNI OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE - 5 LUNI
INSPECTOR RESURSE UMANE - 1 LUNA FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST - 5 luni
MANAGER DE PROIECT - 1 luna TEHNICIAN IN TURISM - 9 luni
LUCRATOR INSTALATOR PT. CONSTRUCTII - 2,5 luni LUCRATOR IN GOSPODARIE AGROTURISTICA - 2,5 luni
OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE - 2,5 luni FLORAR-DECORATOR - 1,1 luna
ASISTENT IN RELATII PUBLICE SI COMUNICARE 3 saptamani LUCRATOR IN TAMPLARIE - 2,5 LUNI
   

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca - inregistrate la A.J.O.F.M., vor urma cursurile gratuit respectand normele in vigoare, vor beneficia de indemnizatia de somaj, vor avea asigurata decontarea abonamentului de calatorie pe perioada frecventarii cursurilor.

Persoanele care frecventeaza cursurile contra cost vor depune actele prevazute mai sus si chitanta de achitare a sumei reprezentand contravaloarea unui avans de cel putin 50% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesionala, restul sumei urmand a fi achitat in cel mult 2 rate pe perioada derularii programului de formare profesionala.

Agentii economici interesati de instruirea somerilor sau de recalificarea personalului propriu se pot adresa Agentieir Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA ORGANIZATE DE AJOFM-CJFPA MARAMURES
 
1. Recomandare de la compartimentul de consiliere A.J.O.F.M. MM, cu numarul de inregistrare de somer sau persoana in cautare de loc de munca de la A.L.O.F.M. Baia Mare
2. Certificat de nastere, original si copie
3. Buletin/carte de identitate, original si copie
4. Ultimul act de studii sau calificare, original si copie
5. Adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea: "Apt pentru meseria _________"
6. Pentru doamne (si cei care isi schimba numele de familie), certificatul de casatorie original si copie
Actele originale vor fi confruntate cu copiile xerox, urmand a fi inapoiate titularului.
 
DATE DE CONTACT
DENUMIREA
ADRESA
TELEFON/FAX
PERS. DE CONTACT
Centrul Judetean de Formare Profesionala a Adultilor
e-mail: mihaela.sfatcau@mm.anofm.ro
Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7B jud. Maramures
Tel: 0262-216.167/
Fax: 0262-216.167
Mihaela SFATCAU
Sef serviciu MPM
mihaela.sfatcau@mm.anofm.ro