Logo

Servicii pentru persoane fizice :

Ce este somerul ?

Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?

Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Persoanele care provin din rindul absoventilor si persoanele care si-au satisfacut stagiul militar si care nu au putut ocupa un loc de munca, beneficiaza de indemnizatia de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.

Prin derogare de la dispispozitiile art.39 alin.(1) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj ;i stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

Pentru somerii care beneficiaza de de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni.

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint sau dupa satisfacerea stagiului miltar daca indeplinesc urmatoarele conditii:

Ce avantaje au absolventii in situatia in care se angajeaza ?

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Absolventii institutiilor de invatamint si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.

Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj ?

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

Cum se realizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca si de catre cine ?

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza, in principal, prin:

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat.

Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca prevazute la lit. a), d) mentionate mai sus se poate realiza si contra cost de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii.